Nasze dane

Dane rejestrowe

ul. Milicka 34, 55-100 Trzebnica
NIP 915 17 88 746
REGON 021816900

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410104. Kapitał zakładowy 100 000 zł wpłacony w całości.

Biuro handlowe, magazyn

ul. Toruńska 147, 87-800 Włocławek
czynne pn.-pt. 8:30-16:30
zobacz dział kontakt

Rachunki bankowe

Konto złotówkowe PLN
89 1090 1519 0000 0001 1763 5393

Konto walutowe EUR
PL 84 1090 1519 0000 0001 2220 1661 Kod SWIFT WBKPPLPP

Zarząd

Agnieszka Gierszewska – Prezes